Huidige vergadering

Agenda
Raad voor Maatschappelijk Welzijn di 21/06/2022 - 20:00
 • 1. 2022_RMW_00030 - Organisatie van agenda en besluitvorming - verslag vergadering 17 mei 2022 - goedkeuring
 • 2. 2022_RMW_00023 - Organisatie en participatie aan samenwerkingsverbanden - CIPAL - mandaat van de vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van 23 juni 2022 - vaststelling
 • 3. 2022_RMW_00021 - Opmaak van strategische en financiële nota's en rapporten - Financieel rapport 2021 - kennisneming
 • 4. 2022_RMW_00025 - Opmaak van strategische en financiële nota's en rapporten - Jaarrekening 2021 OCMW Berlaar - vaststelling
 • 5. 2022_RMW_00026 - Opmaak van strategische en financiële nota's en rapporten - Aanpassing 6 - Meerjarenplan 2020-2025 OCMW Berlaar - vaststelling
 • 6. 2022_RMW_00022 - Verhandeling van onroerend goed en van zakelijke rechten op onroerend goed - Verkoop Wipstraat nr 12 in Berlaar - goedkeuring
 • 7. 2022_RMW_00024 - Organisatie en participatie aan samenwerkingsverbanden - Advies omtrent de te vormen woonmaatschappij in het werkingsgebied Rivierenland-Oost - goedkeuring
 • 8. 2022_RMW_00028 - Beheer van contracten, verzekeringen en gunningen - Overeenkomst tussen het OCMW van Berlaar, de gemeente Berlaar en de VZW Zorggroep Zusters van Berlaar in het kader van het lokaal dienstencentrum ‘Balderhuys’ - goedkeuring
 • 9. 2022_RMW_00029 - Organisatie en participatie aan samenwerkingsverbanden - Agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van de sociale huisvestingsmaatschappij Kleine Landeigendom Mechelen en Omstreken (KLEMO) van 30 juni 2022 en verlenen van mandaat - vervolg - goedkeuring
 • 10. 2022_RMW_00027 - Beheer van contracten, verzekeringen en gunningen - Convenant tussen het OCMW van Berlaar, de Gemeente Berlaar en de VZW Zorggroep Zusters van Berlaar i.v.m. de toekenning van 200.000 euro investeringssubsidies voor dagopvang - goedkeuring
 • 11. 2022_MV_00042 - Mondelinge vraag van raadslid Wim Kelber: SITUATIE BERLAARSE OEKRAÏNERS

Volgende openbare vergaderingen

Alle vergaderingen

Meer info over het beleid van de gemeente vind je op de website.

De agenda’s en beslissingen van de gemeenteraad en gemeenteraadscommissies van vóór oktober 2018 vind je terug op de website.

Voor hulp of informatie kan je terecht op secretariaat@berlaar.be.