Terug
Gepubliceerd op 22/06/2022

Besluitenlijst  Raad voor Maatschappelijk Welzijn

di 21/06/2022 - 20:00 Raadzaal
 • 1.

  2022_RMW_00030 - Organisatie van agenda en besluitvorming - verslag vergadering 17 mei 2022 - goedkeuring

  Goedgekeurd

  De raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd het verslag van de vorige vergadering goed te keuren.

 • 2.

  2022_RMW_00023 - Organisatie en participatie aan samenwerkingsverbanden - CIPAL - mandaat van de vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van 23 juni 2022 - vaststelling

  Goedgekeurd

  Cipal roept haar leden met het email van 5 mei 2022 op voor de algemene vergadering van 23 juni 2022. Het mandaat van de vertegenwoordiger dient vastgesteld te worden.

 • 3.

  2022_RMW_00021 - Opmaak van strategische en financiële nota's en rapporten - Financieel rapport 2021 - kennisneming

  Kennis genomen

  De financieel directeur bezorgt de Raad voor Maatschappelijk Welzijn het financieel rapport 2021 ter kennisname.

 • 4.

  2022_RMW_00025 - Opmaak van strategische en financiële nota's en rapporten - Jaarrekening 2021 OCMW Berlaar - vaststelling

  Goedgekeurd

  De leden van de Raad van Maatschappelijk Welzijn worden verzocht de jaarrekening 2021 voor het deel van het OCMW Berlaar vast te stellen. Deze bevat de beleidsevaluatie, de financiële nota en de toelichting van de jaarrekening. Ook het verslag van het MAT van 7 juni 2022 wordt aan de leden van de Raad van Maatschappelijk Welzijn voorgelegd.

 • 5.

  2022_RMW_00026 - Opmaak van strategische en financiële nota's en rapporten - Aanpassing 6 - Meerjarenplan 2020-2025 OCMW Berlaar - vaststelling

  Goedgekeurd

  De vzesde aanpassing van het ontwerp van het meerjarenplan 2020-2025 wordt voorgelegd aan de leden van de Raad van Maatschappelijk Welzijn en ook het verslag van het MAT van   7 juni 2022.

 • 6.

  2022_RMW_00022 - Verhandeling van onroerend goed en van zakelijke rechten op onroerend goed - Verkoop Wipstraat nr 12 in Berlaar - goedkeuring

  Goedgekeurd

  Het vast bureau vraagt om de verkoop van de woning in de Wipstraat nr. 12 in Berlaar goed te keuren.

 • 7.

  2022_RMW_00024 - Organisatie en participatie aan samenwerkingsverbanden - Advies omtrent de te vormen woonmaatschappij in het werkingsgebied Rivierenland-Oost - goedkeuring

  Goedgekeurd

  Advies omtrent de te vormen woonmaatschappij in het werkingsgebied Rivierenland-Oost

 • 8.

  2022_RMW_00028 - Beheer van contracten, verzekeringen en gunningen - Overeenkomst tussen het OCMW van Berlaar, de gemeente Berlaar en de VZW Zorggroep Zusters van Berlaar in het kader van het lokaal dienstencentrum ‘Balderhuys’ - goedkeuring

  Goedgekeurd

  Het OCMW en de gemeente Berlaar willen de werking van het lokaal dienstencentrum Balderhuys ondersteunen d.m.v. een jaarlijkse subsidie aan de VZW Zorggroep Zusters van Berlaar.

  Deze overeenkomst kadert binnen de doelstellingen van het OCMW en de gemeente Berlaar rond de zorg voor ouderen.

 • 9.

  2022_RMW_00029 - Organisatie en participatie aan samenwerkingsverbanden - Agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van de sociale huisvestingsmaatschappij Kleine Landeigendom Mechelen en Omstreken (KLEMO) van 30 juni 2022 en verlenen van mandaat - vervolg - goedkeuring

  Afgevoerd

  Agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van de sociale huisvestingsmaatschappij Kleine Landeigendom Mechelen en Omstreken (KLEMO) van 30 juni 2022 en verlenen van mandaat - vervolg

 • 10.

  2022_RMW_00027 - Beheer van contracten, verzekeringen en gunningen - Convenant tussen het OCMW van Berlaar, de Gemeente Berlaar en de VZW Zorggroep Zusters van Berlaar i.v.m. de toekenning van 200.000 euro investeringssubsidies voor dagopvang - goedkeuring

  Goedgekeurd

  Het OCMW en het gemeentebestuur willen d.m.v. een convenant 200.000 euro investeringssubsidies toekennen aan de VZW Zorggroep Zusters van Berlaar voor de oprichting van 10 plaatsen dagopvang.

  Het convenant kadert binnen de doelstellingen van het OCMW en de gemeente Berlaar rond de zorg voor ouderen.

 • 11.

  2022_MV_00042 - Mondelinge vraag van raadslid Wim Kelber: SITUATIE BERLAARSE OEKRAÏNERS

  Behandeld