Terug
Gepubliceerd op 23/09/2021

2021_GR_00111 - Inning van belastingen en retributies - Retributiereglement bibliotheek - goedkeuring

Gemeenteraad
di 21/09/2021 - 20:00 Digitaal via Teams
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Walter Horemans; Rudy Nuyens; Lies Ceulemans; Nadine Boekaerts; Ingeborg Van Hoof; Stefaan Lambrechts; Suzy Put; Jan Hendrickx; Willy Beullens; Koen Kerremans; Dirk Aras; Geert Fierens; Wim Kelber; Thomas Wellens; Brend Van Ransbeeck; Guy Staes; Giel Van de Zande; Nathan Rijnders; Leen Vervoort; Miguel Vissers; Anja Neels, algemeen directeur

Verontschuldigd

Hanne Cuypers

Secretaris

Anja Neels, algemeen directeur

Voorzitter

Walter Horemans

Stemming op het agendapunt

2021_GR_00111 - Inning van belastingen en retributies - Retributiereglement bibliotheek - goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Walter Horemans, Rudy Nuyens, Lies Ceulemans, Nadine Boekaerts, Ingeborg Van Hoof, Stefaan Lambrechts, Suzy Put, Jan Hendrickx, Willy Beullens, Koen Kerremans, Dirk Aras, Geert Fierens, Wim Kelber, Thomas Wellens, Brend Van Ransbeeck, Guy Staes, Giel Van de Zande, Nathan Rijnders, Leen Vervoort, Miguel Vissers, Anja Neels
Stemmen voor 15
Lies Ceulemans, Nadine Boekaerts, Ingeborg Van Hoof, Stefaan Lambrechts, Suzy Put, Jan Hendrickx, Willy Beullens, Koen Kerremans, Guy Staes, Geert Fierens, Thomas Wellens, Brend Van Ransbeeck, Nathan Rijnders, Miguel Vissers, Walter Horemans
Stemmen tegen 3
Dirk Aras, Giel Van de Zande, Leen Vervoort
Onthoudingen 2
Rudy Nuyens, Wim Kelber
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2021_GR_00111 - Inning van belastingen en retributies - Retributiereglement bibliotheek - goedkeuring 2021_GR_00111 - Inning van belastingen en retributies - Retributiereglement bibliotheek - goedkeuring

Motivering

Context en historiek

De bibliotheek van Berlaar sluit op 1 oktober 2021 aan bij regiobib Rivierenland. 

Vanaf 15 oktober 2021 werkt de biliotheek met de Wise-bibliotheeksoftware, binnen het Eengemaakt Bibliotheeksysteem (EBS).

Regiobib Rivierenland is een samenwerkingsverband op niveau 3a binnen het EBS.  Dit betekent dat er één financieel beheer is en één gebruikersreglement.

 Ook het retributiereglement is gemeenschappelijk; er mag alleen van de retributies worden afgeweken wat de prijs van prints en fotokopieën e.d. betreft.Argumentatie

Het retributiereglement dient te worden gewijzigd naar aanleiding van de aansluiting bij regiobib Rivierenland.


Een aantal diensten die de bibliotheek aanbiedt, zoals de mogelijkheid tot printen en tot het maken

van fotokopieën, brengen een kost mee voor de bibliotheek. Het zijn services op maat van de klant,

zodat het logisch is dat die hiervoor betaalt.

Boetes zorgen er voor dat de klant de geleende materialen tijdig terugbrengt.

De financiële toestand van de gemeente vergt de invoering van alle rendabele retributies.

Regelgeving bevoegdheid

Artikel 41 14° van het Decreet Lokaal Bestuur (besluit GR - belastingen en retributies - geen delegatie naar CBS mogelijk)
<p>De volgende bevoegdheden kunnen niet aan het college van burgemeester en schepenen worden toevertrouwd: het vaststellen van de gemeentebelastingen en het vaststellen van de machtiging tot het heffen van de retributies en de voorwaarden ervan, inclusief verminderingen en vrijstellingen. Dit overeenkomstig artikel 41 12&deg; van het Decreet Lokaal Bestuur.</p>

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad heft het retributiereglement voor het gebruik van de gemeentelijke openbare bibliotheek voor de jaren 2020 tot en met 2025, goedgekeurd door de gemeenteraad van 17 december 2019 op vanaf 15 oktober 2021.


Artikel 2

De gemeenteraad keurt met ingang van 15 oktober 2021 en voor een termijn eindigend op 31 december 2025 het retributiereglement voor het gebruik van de gemeentelijke openbare bibliotheek goed.