Terug
Gepubliceerd op 23/09/2021

2021_GR_00110 - Organisatie en participatie aan samenwerkingsverbanden - Aansluiting bij regiobib Rivierenland - goedkeuring

Gemeenteraad
di 21/09/2021 - 20:00 Digitaal via Teams
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Walter Horemans; Rudy Nuyens; Lies Ceulemans; Nadine Boekaerts; Ingeborg Van Hoof; Stefaan Lambrechts; Suzy Put; Jan Hendrickx; Willy Beullens; Koen Kerremans; Dirk Aras; Geert Fierens; Wim Kelber; Thomas Wellens; Brend Van Ransbeeck; Guy Staes; Giel Van de Zande; Nathan Rijnders; Leen Vervoort; Miguel Vissers; Anja Neels, algemeen directeur

Verontschuldigd

Hanne Cuypers

Secretaris

Anja Neels, algemeen directeur

Voorzitter

Walter Horemans

Stemming op het agendapunt

2021_GR_00110 - Organisatie en participatie aan samenwerkingsverbanden - Aansluiting bij regiobib Rivierenland - goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Walter Horemans, Rudy Nuyens, Lies Ceulemans, Nadine Boekaerts, Ingeborg Van Hoof, Stefaan Lambrechts, Suzy Put, Jan Hendrickx, Willy Beullens, Koen Kerremans, Dirk Aras, Geert Fierens, Wim Kelber, Thomas Wellens, Brend Van Ransbeeck, Guy Staes, Giel Van de Zande, Nathan Rijnders, Leen Vervoort, Miguel Vissers, Anja Neels
Stemmen voor 17
Lies Ceulemans, Nadine Boekaerts, Ingeborg Van Hoof, Stefaan Lambrechts, Suzy Put, Jan Hendrickx, Willy Beullens, Koen Kerremans, Guy Staes, Geert Fierens, Thomas Wellens, Wim Kelber, Brend Van Ransbeeck, Giel Van de Zande, Nathan Rijnders, Miguel Vissers, Walter Horemans
Stemmen tegen 1
Rudy Nuyens
Onthoudingen 2
Dirk Aras, Leen Vervoort
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2021_GR_00110 - Organisatie en participatie aan samenwerkingsverbanden - Aansluiting bij regiobib Rivierenland - goedkeuring 2021_GR_00110 - Organisatie en participatie aan samenwerkingsverbanden - Aansluiting bij regiobib Rivierenland - goedkeuring

Motivering

Context en historiek

De bibliotheken van Berlaar, Bonheiden, Duffel, Heist-op-den-Berg, Lier, Nijlen, Putte en Sint-Katelijne-Waver, waren zich aan het voorbereiden op een samenwerkingsverband.  

De onmiddellijke aanleiding om een formeel samenwerkingsverband op te starten, is de overstap naar het Eengemaakt Bibliotheeksysteem (EBS) in oktober 2021.  

De bibliotheken van Bonheiden, Duffel, Lier, Putte en Sint-Katelijne-Waver hebben zich vanaf 1 juli 2021 verenigd in samenwerkingsverband Rivierenland (regiobib- samenwerkingsverband niveau 3a in het EBS). Berlaar besliste nog af te wachten, aangezien het bij de regiovorming van de Vlaamse regering, ingedeeld werd in een andere regio dan deze bibliotheken.  Een latere instap zou de bibliotheek echter 6500 euro kosten, aangezien Cultuurconnect dan alle parameters moet omzetten binnen het EBS.


Argumentatie

Een samenwerkingsverband tussen verschillende bibliotheken biedt een hele reeks voordelen , zowel voor de gebruikers als voor het functioneren van de bib.

Deze bibliotheken werkten al samen, zowel qua organisatie van evenementen (Blikopenerlezingen, Letterfretter, De Leesjury enz.), maar ook structureel (uitwisselen van kennis en expertise). De samenwerking wordt structureel en wordt verdiept, met het oog op een efficiëntere werking en een betere dienstverlening.

Nu instappen is gratis; later kost het € 6500. 

Wetgeving

Artikel 41 °5 van het Decreet Lokaal Bestuur

Fasering

Aansluiting bij het samenwerkingsverband vanaf 1 oktober 2021.

Regelgeving bevoegdheid

Artikel 41 5° van het Decreet Lokaal Bestuur (besluit GR - beheers/samenwerkingsovereenkomsten - geen delegatie naar CBS mogelijk)
<p>De volgende bevoegdheden kunnen niet aan het college van burgemeester en schepenen worden toevertrouwd: het goedkeuren van beheersovereenkomsten en samenwerkingsovereenkomsten als vermeld in artikel 196, 234 en 247. Dit is overeenkomstig artikel 41 5&deg; van het Decreet Lokaal Bestuur.</p>

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De openbare bibliotheek van Berlaar sluit vanaf 1 oktober 2021 aan bij het samenwerkingsverband Regiobib Rivierenland.

Artikel 2

Het gemeenschappelijk gebruikersreglement van Regiobib Rivierenland wordt goedgekeurd.  Het gaat in op 1 oktober 2021.