Terug Raad voor Maatschappelijk Welzijn

di 15/06/2021 - 20:00 Digitaal via Teams

Hoogdringende punten

Openbare zitting

Financiën

Financiële dienst

Organisatie

Interne Strategie

Mens

Sociale dienst

Vrije tijd

  • Ter ondersteuning van kinderen die een leerachterstand opgelopen hebben (al dan niet naar aanleiding van Corona) willen we een zomeraanbod organiseren.  Dat de voorbije maanden het leren bij kinderen hebben beïnvloed hoeft geen betoog.  Het ene kind kan al beter om met een vreemde situatie.  Het andere kind had het al wat moeilijker voor de lockdown en is tijdens het thuiswerken een beetje verdronken.  

    Zomerscholen worden al heel lang georganiseerd in verschillende Vlaamse gemeentes.  Meestal is het uitgangspunt taalverdieping voor kinderen die thuis minder Nederlands spreken. Het verstoorde leerproces bij heel veel kinderen verplicht ons na te denken over manieren om hen te helpen.  Vorige zomer legden we na een verstoord schooljaar nog de focus op het welzijn van de kinderen vanuit het idee: "Laat ze zoveel mogelijk spelen, zichzelf zijn zodat ze klaar zijn om te leren in september".  Na een tweede ongewoon schooljaar organiseren we 2 weken zomerpretschool waarin gespeeld, geleerd en al spelend geleerd zal worden onder professionele begeleiding.Publicaties

Besluitenlijst