Terug
Gepubliceerd op 16/06/2021

2021_RMW_00033 - Organisatie van onderwijs en vorming - Zomerpretschool 2021 - kennisneming

Raad voor Maatschappelijk Welzijn
di 15/06/2021 - 20:00 Digitaal via Teams
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Walter Horemans; Guy Staes, raadslid; Geert Fierens, raadslid; Nadine Boekaerts, voorzitter; Thomas Wellens; Rudy Nuyens; Lies Ceulemans; Brend Van Ransbeeck; Hanne Cuypers; Ingeborg Van Hoof; Wim Kelber; Stefaan Lambrechts; Suzy Put; Jan Hendrickx; Willy Beullens; Koen Kerremans; Dirk Aras; Giel Van de Zande; Nathan Rijnders; Leen Vervoort; Julie Cools; Nancy Roelands, plaatsvervangend algemeen directeur

Verontschuldigd

Anja Neels, algemeen directeur

Secretaris

Nancy Roelands, plaatsvervangend algemeen directeur

Voorzitter

Walter Horemans

Stemming op het agendapunt

2021_RMW_00033 - Organisatie van onderwijs en vorming - Zomerpretschool 2021 - kennisneming
Goedgekeurd

Aanwezig

Walter Horemans, Guy Staes, Geert Fierens, Nadine Boekaerts, Thomas Wellens, Rudy Nuyens, Lies Ceulemans, Brend Van Ransbeeck, Hanne Cuypers, Ingeborg Van Hoof, Wim Kelber, Stefaan Lambrechts, Suzy Put, Jan Hendrickx, Willy Beullens, Koen Kerremans, Dirk Aras, Giel Van de Zande, Nathan Rijnders, Leen Vervoort, Julie Cools, Nancy Roelands
Stemmen voor 21
Rudy Nuyens, Lies Ceulemans, Thomas Wellens, Brend Van Ransbeeck, Nadine Boekaerts, Geert Fierens, Ingeborg Van Hoof, Wim Kelber, Koen Kerremans, Dirk Aras, Giel Van de Zande, Nathan Rijnders, Leen Vervoort, Suzy Put, Guy Staes, Willy Beullens, Julie Cools, Hanne Cuypers, Jan Hendrickx, Stefaan Lambrechts, Walter Horemans
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2021_RMW_00033 - Organisatie van onderwijs en vorming - Zomerpretschool 2021 - kennisneming 2021_RMW_00033 - Organisatie van onderwijs en vorming - Zomerpretschool 2021 - kennisneming

Motivering

Argumentatie

We organiseren een Zomerpretschool van 9 tot 13 augustus en van 16 tot 20 augustus waarbij elke week 2 groepjes van 10 kinderen kunnen inschrijven.  

Het aanbod gaat door in GBS De Stap en we werken hiervoor samen met OscarCrew vzw.  Zij voorzien voldoende spel- en leermateriaal en 2 leerkrachten per week.  Er wordt een mix van leren en spelen aangeboden voor kinderen van de lagere school.

Voor de bekendmaking van het project doen we een beroep op de zorgcoördinatoren van de verschillende Berlaarse scholen.  Uit evaluaties van eerder zomerscholen blijkt dat de samenwerking met de scholen cruciaal is.  De zomerpretschool kan meegenomen worden in de aanbevelingen van de klassenraad.

Voor de organisatie van de zomerscholen doen we een beroep op de subsidies voorzien door de Vlaamse Overheid. Het subsidiebedrag wordt berekend op basis van het aantal aanwezige kinderen en bedraagt 45 euro per kind, per dag. In de bijlage kan je de subsidieaanvraag voor de zomerpretschool terugvinden.

Besluit

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Neemt kennis van het project "Zomerpretschool 2021" en de daaraan verbonden subsidieaanvraag bij de Vlaamse Overheid.