Terug
Gepubliceerd op 16/06/2021

2021_RMW_00027 - Opmaak van strategische en financiële nota's en rapporten - Financieel rapport 2020 - kennisneming

Raad voor Maatschappelijk Welzijn
di 15/06/2021 - 20:00 Digitaal via Teams
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Walter Horemans; Guy Staes, raadslid; Geert Fierens, raadslid; Nadine Boekaerts, voorzitter; Thomas Wellens; Lies Ceulemans; Brend Van Ransbeeck; Hanne Cuypers; Ingeborg Van Hoof; Wim Kelber; Stefaan Lambrechts; Suzy Put; Jan Hendrickx; Willy Beullens; Koen Kerremans; Dirk Aras; Giel Van de Zande; Nathan Rijnders; Leen Vervoort; Julie Cools; Nancy Roelands, plaatsvervangend algemeen directeur

Verontschuldigd

Rudy Nuyens; Anja Neels, algemeen directeur

Secretaris

Nancy Roelands, plaatsvervangend algemeen directeur

Voorzitter

Walter Horemans
2021_RMW_00027 - Opmaak van strategische en financiële nota's en rapporten - Financieel rapport 2020 - kennisneming 2021_RMW_00027 - Opmaak van strategische en financiële nota's en rapporten - Financieel rapport 2020 - kennisneming

Motivering

Argumentatie

Het financieel rapport 2020 werd opgemaakt door de financieel directeur. 

Wetgeving

  • art. 177 decreet lokaal bestuur 

Regelgeving bevoegdheid

Artikel 78 16° van het Decreet Lokaal Bestuur - (besluit RMW - financien/rapportering MJP)
<p>De raad voor maatschappelijk welzijn is bevoegd voor de bevoegdheden, vermeld in artikel 263 en artikel 273 juncto artikel 265, 266, 267 en 269 overeenkomstig artikel 78 16&deg; van het Decreet Lokaal Bestuur.</p>

Besluit

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn neemt kennis van het financieel rapport 2020 van de financieel directeur.