Terug
Gepubliceerd op 16/06/2021

2021_RMW_00035 - Organisatie van agenda en besluitvorming - verslag vergadering 18 mei 2021 - goedkeuring

Raad voor Maatschappelijk Welzijn
di 15/06/2021 - 20:00 Digitaal via Teams
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Walter Horemans; Guy Staes, raadslid; Geert Fierens, raadslid; Nadine Boekaerts, voorzitter; Thomas Wellens; Lies Ceulemans; Brend Van Ransbeeck; Hanne Cuypers; Ingeborg Van Hoof; Wim Kelber; Stefaan Lambrechts; Suzy Put; Jan Hendrickx; Willy Beullens; Koen Kerremans; Dirk Aras; Giel Van de Zande; Nathan Rijnders; Leen Vervoort; Julie Cools; Nancy Roelands, plaatsvervangend algemeen directeur

Verontschuldigd

Rudy Nuyens; Anja Neels, algemeen directeur

Secretaris

Nancy Roelands, plaatsvervangend algemeen directeur

Voorzitter

Walter Horemans

Stemming op het agendapunt

2021_RMW_00035 - Organisatie van agenda en besluitvorming - verslag vergadering 18 mei 2021 - goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Walter Horemans, Guy Staes, Geert Fierens, Nadine Boekaerts, Thomas Wellens, Lies Ceulemans, Brend Van Ransbeeck, Hanne Cuypers, Ingeborg Van Hoof, Wim Kelber, Stefaan Lambrechts, Suzy Put, Jan Hendrickx, Willy Beullens, Koen Kerremans, Dirk Aras, Giel Van de Zande, Nathan Rijnders, Leen Vervoort, Julie Cools, Nancy Roelands
Stemmen voor 14
Lies Ceulemans, Thomas Wellens, Nadine Boekaerts, Geert Fierens, Ingeborg Van Hoof, Nathan Rijnders, Suzy Put, Guy Staes, Willy Beullens, Julie Cools, Hanne Cuypers, Jan Hendrickx, Stefaan Lambrechts, Walter Horemans
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 6
Brend Van Ransbeeck, Wim Kelber, Koen Kerremans, Dirk Aras, Giel Van de Zande, Leen Vervoort
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2021_RMW_00035 - Organisatie van agenda en besluitvorming - verslag vergadering 18 mei 2021 - goedkeuring 2021_RMW_00035 - Organisatie van agenda en besluitvorming - verslag vergadering 18 mei 2021 - goedkeuring

Motivering

Argumentatie

Het verslag van de raad voor maatschappelijk welzijn van 18 mei 2021 vind je terug als bijlage.

Het zittingsverslag van deze vergadering werd vervangen door een audio-opname, welke beschikbaar is op https://channel.royalcast.com/berlaar/#!/berlaar/20210518_2

De live-stream was te bekijken op de website van Berlaar https://www.berlaar.be/raden-live en kan nog steeds geraadpleegd worden.

De raad dient dit conform het Decreet Lokaal Bestuur goed te keuren.

Besluit

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de notulen en het zittingsverslag van de vergadering van 18 mei 2021 goed.