Terug
Gepubliceerd op 16/06/2021

2021_RMW_00029 - Opmaak van strategische en financiële nota's en rapporten - Aanpassing 4 - Meerjarenplan 2020-2025 OCMW Berlaar - vaststelling

Raad voor Maatschappelijk Welzijn
di 15/06/2021 - 20:00 Digitaal via Teams
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Walter Horemans; Guy Staes, raadslid; Geert Fierens, raadslid; Nadine Boekaerts, voorzitter; Thomas Wellens; Lies Ceulemans; Brend Van Ransbeeck; Hanne Cuypers; Ingeborg Van Hoof; Wim Kelber; Stefaan Lambrechts; Suzy Put; Jan Hendrickx; Willy Beullens; Koen Kerremans; Dirk Aras; Giel Van de Zande; Nathan Rijnders; Leen Vervoort; Julie Cools; Nancy Roelands, plaatsvervangend algemeen directeur

Verontschuldigd

Rudy Nuyens; Anja Neels, algemeen directeur

Secretaris

Nancy Roelands, plaatsvervangend algemeen directeur

Voorzitter

Walter Horemans

Stemming op het agendapunt

2021_RMW_00029 - Opmaak van strategische en financiële nota's en rapporten - Aanpassing 4 - Meerjarenplan 2020-2025 OCMW Berlaar - vaststelling
Goedgekeurd

Aanwezig

Walter Horemans, Guy Staes, Geert Fierens, Nadine Boekaerts, Thomas Wellens, Lies Ceulemans, Brend Van Ransbeeck, Hanne Cuypers, Ingeborg Van Hoof, Wim Kelber, Stefaan Lambrechts, Suzy Put, Jan Hendrickx, Willy Beullens, Koen Kerremans, Dirk Aras, Giel Van de Zande, Nathan Rijnders, Leen Vervoort, Julie Cools, Nancy Roelands
Stemmen voor 14
Lies Ceulemans, Thomas Wellens, Nadine Boekaerts, Geert Fierens, Ingeborg Van Hoof, Nathan Rijnders, Suzy Put, Guy Staes, Willy Beullens, Julie Cools, Hanne Cuypers, Jan Hendrickx, Stefaan Lambrechts, Walter Horemans
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 6
Brend Van Ransbeeck, Wim Kelber, Koen Kerremans, Dirk Aras, Giel Van de Zande, Leen Vervoort
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2021_RMW_00029 - Opmaak van strategische en financiële nota's en rapporten - Aanpassing 4 - Meerjarenplan 2020-2025 OCMW Berlaar - vaststelling 2021_RMW_00029 - Opmaak van strategische en financiële nota's en rapporten - Aanpassing 4 - Meerjarenplan 2020-2025 OCMW Berlaar - vaststelling

Motivering

Context en historiek

De vierde aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 bestaat uit 2 delen: een gedeelte voor het OCMW en een gedeelte voor de gemeente.

Met deze beslissing wordt aan de Raad voor Maatschappelijk Welzijn gevraagd de vierde aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 wat betreft het deel van het OCMW vast te stellen.

Argumentatie

Het deel van het OCMW van de vierde aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 wordt aan de Raad voor Maatschappelijk welzijn voorgelegd.

Wetgeving

  • Het decreet lokaal bestuur (DLB) van 22 december 2017.
  • Het ministrieel besluit van 26 juni 2018 over de beleids- en beheerscyclus (MB BBC).
  • Omzendbrief KB/ABB 2019/4 van 3 mei 2019 - strategische meerjarenplannen 2020-2025 van lokale en provinciale besturen.
  • Omzendbrief KBBJ/ABB 2020/3 van 18 september 2020 - aanpassing van de meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en provinciale besturen.

Regelgeving bevoegdheid

Artikel 77-78 van het Decreet Lokaal Bestuur - (besluit RMW - algemeen)
<p>De raad voor maatschappelijk welzijn is bevoegd op basis van artikel 77-78 van het decreet lokaal bestuur.</p>
Artikel 78 16° van het Decreet Lokaal Bestuur - (besluit RMW - financien/rapportering MJP)
<p>De raad voor maatschappelijk welzijn is bevoegd voor de bevoegdheden, vermeld in artikel 263 en artikel 273 juncto artikel 265, 266, 267 en 269 overeenkomstig artikel 78 16&deg; van het Decreet Lokaal Bestuur.</p>
Artikel 78 4° van het Decreet Lokaal Bestuur - (besluit RMW - beleidsrapporten)
<p>De raad voor maatschappelijk welzijn is bevoegd voor het vaststellen van de beleidsrapporten van de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, vermeld in artikel 249, overeenkomstig artikel 78 4&deg; van het Decreet Lokaal Bestuur.</p>

Besluit

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

De vierde aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 voor het gedeelte van het OCMW wordt vastgesteld.