Terug
Gepubliceerd op 16/06/2021

2021_RMW_00028 - Opmaak van strategische en financiële nota's en rapporten - Jaarrekening 2020 OCMW Berlaar - vaststelling

Raad voor Maatschappelijk Welzijn
di 15/06/2021 - 20:00 Digitaal via Teams
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Walter Horemans; Guy Staes, raadslid; Geert Fierens, raadslid; Nadine Boekaerts, voorzitter; Thomas Wellens; Lies Ceulemans; Brend Van Ransbeeck; Hanne Cuypers; Ingeborg Van Hoof; Wim Kelber; Stefaan Lambrechts; Suzy Put; Jan Hendrickx; Willy Beullens; Koen Kerremans; Dirk Aras; Giel Van de Zande; Nathan Rijnders; Leen Vervoort; Julie Cools; Nancy Roelands, plaatsvervangend algemeen directeur

Verontschuldigd

Rudy Nuyens; Anja Neels, algemeen directeur

Secretaris

Nancy Roelands, plaatsvervangend algemeen directeur

Voorzitter

Walter Horemans

Stemming op het agendapunt

2021_RMW_00028 - Opmaak van strategische en financiële nota's en rapporten - Jaarrekening 2020 OCMW Berlaar - vaststelling
Goedgekeurd

Aanwezig

Walter Horemans, Guy Staes, Geert Fierens, Nadine Boekaerts, Thomas Wellens, Lies Ceulemans, Brend Van Ransbeeck, Hanne Cuypers, Ingeborg Van Hoof, Wim Kelber, Stefaan Lambrechts, Suzy Put, Jan Hendrickx, Willy Beullens, Koen Kerremans, Dirk Aras, Giel Van de Zande, Nathan Rijnders, Leen Vervoort, Julie Cools, Nancy Roelands
Stemmen voor 15
Lies Ceulemans, Thomas Wellens, Nadine Boekaerts, Geert Fierens, Ingeborg Van Hoof, Koen Kerremans, Nathan Rijnders, Suzy Put, Guy Staes, Willy Beullens, Julie Cools, Hanne Cuypers, Jan Hendrickx, Stefaan Lambrechts, Walter Horemans
Stemmen tegen 2
Dirk Aras, Leen Vervoort
Onthoudingen 3
Brend Van Ransbeeck, Wim Kelber, Giel Van de Zande
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2021_RMW_00028 - Opmaak van strategische en financiële nota's en rapporten - Jaarrekening 2020 OCMW Berlaar - vaststelling 2021_RMW_00028 - Opmaak van strategische en financiële nota's en rapporten - Jaarrekening 2020 OCMW Berlaar - vaststelling

Motivering

Context en historiek

De jaarrekening 2020 bestaat uit 2 delen: een gedeelte voor het OCMW en een gedeelte voor de gemeente.

Met deze beslissing wordt aan de Raad voor Maatschappelijk Welzijn gevraagd de jaarrekening 2020 wat betreft het deel van het OCMW vast te stellen.

Argumentatie

Het deel van het OCMW van de de jaarrekening 2020 wordt aan de Raad voor Maatschappelijk welzijn voorgelegd.

Wetgeving

  • Het decreet lokaal bestuur (DLB) van 22 december 2017.
  • Het ministrieel besluit van 26 juni 2018 over de beleids- en beheerscyclus (MB BBC).

Regelgeving bevoegdheid

Artikel 77-78 van het Decreet Lokaal Bestuur - (besluit RMW - algemeen)
<p>De raad voor maatschappelijk welzijn is bevoegd op basis van artikel 77-78 van het decreet lokaal bestuur.</p>

Besluit

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

De jaarrekening 2020 voor het gedeelte van het OCMW wordt vastgesteld.