Terug
Gepubliceerd op 16/06/2021

2021_RMW_00030 - Verhandeling van onroerend goed en van zakelijke rechten op onroerend goed - Verkoop landbouwgrond in Huttestraat in Berlaar-bod - aanvaarding

Raad voor Maatschappelijk Welzijn
di 15/06/2021 - 20:00 Digitaal via Teams
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Walter Horemans; Guy Staes, raadslid; Geert Fierens, raadslid; Nadine Boekaerts, voorzitter; Thomas Wellens; Rudy Nuyens; Lies Ceulemans; Brend Van Ransbeeck; Hanne Cuypers; Ingeborg Van Hoof; Wim Kelber; Stefaan Lambrechts; Suzy Put; Jan Hendrickx; Willy Beullens; Koen Kerremans; Dirk Aras; Giel Van de Zande; Nathan Rijnders; Leen Vervoort; Julie Cools; Nancy Roelands, plaatsvervangend algemeen directeur

Verontschuldigd

Anja Neels, algemeen directeur

Secretaris

Nancy Roelands, plaatsvervangend algemeen directeur

Voorzitter

Walter Horemans

Stemming op het agendapunt

2021_RMW_00030 - Verhandeling van onroerend goed en van zakelijke rechten op onroerend goed - Verkoop landbouwgrond in Huttestraat in Berlaar-bod - aanvaarding
Goedgekeurd

Aanwezig

Walter Horemans, Guy Staes, Geert Fierens, Nadine Boekaerts, Thomas Wellens, Rudy Nuyens, Lies Ceulemans, Brend Van Ransbeeck, Hanne Cuypers, Ingeborg Van Hoof, Wim Kelber, Stefaan Lambrechts, Suzy Put, Jan Hendrickx, Willy Beullens, Koen Kerremans, Dirk Aras, Giel Van de Zande, Nathan Rijnders, Leen Vervoort, Julie Cools, Nancy Roelands
Stemmen voor 21
Rudy Nuyens, Lies Ceulemans, Thomas Wellens, Brend Van Ransbeeck, Nadine Boekaerts, Geert Fierens, Ingeborg Van Hoof, Wim Kelber, Koen Kerremans, Dirk Aras, Giel Van de Zande, Nathan Rijnders, Leen Vervoort, Suzy Put, Guy Staes, Willy Beullens, Julie Cools, Hanne Cuypers, Jan Hendrickx, Stefaan Lambrechts, Walter Horemans
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2021_RMW_00030 - Verhandeling van onroerend goed en van zakelijke rechten op onroerend goed - Verkoop landbouwgrond in Huttestraat in Berlaar-bod - aanvaarding 2021_RMW_00030 - Verhandeling van onroerend goed en van zakelijke rechten op onroerend goed - Verkoop landbouwgrond in Huttestraat in Berlaar-bod - aanvaarding

Motivering

Context en historiek

De Raad voor maatschappelijk welzijn heeft op 15 december 2020 beslist e landbouwgrond, gelegen achter de Huttestraat, kadastraal gekend,1ste afdeling sectie D, percelen nrs. 607 en 606/A met een gezamenlijke oppervlakte van 1ha 67a 62ca in Berlaar te verkopen.Argumentatie

Volgens het schattingsverslag in bijlage heeft deze grond de verkoopwaarde van 126.500 euro.

Er werd een bod van 211.280 euro uitgebracht.

Fasering

    

Regelgeving bevoegdheid

Artikel 78 11° van het Decreet Lokaal Bestuur - (besluit RMW - daden beschikking onroerende goederen)
<p>De volgende bevoegdheden kunnen niet aan het vast bureau worden toevertrouwd: de daden van beschikking over onroerende goederen, behalve die vermeld in artikel 84, &sect; 3, 8&deg;, b) overeenkomstig artikel 78 11&deg; van het decreet lokaal bestuur.</p>

Besluit

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

De raad aanvaardt het bod van 211.280 euro voor de blok landbouwgrond, gelegen achter de Huttestraat, kadastraal gekend,1ste afdeling sectie D, percelen nrs. 607 en 606/A met een gezamenlijke oppervlakte van 1ha 67a 62ca in Berlaar.

Artikel 2

Notaris Kathleen Peeters, Schoolstraat 11 te Itegem wordt aangesteld voor de opmaak van de verkoopakte.