Terug
Gepubliceerd op 16/06/2021

2021_RMW_00032 - Goederen en diensten aan externe - Samenwerkingsovereenkomst met Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Mechelen - goedkeuring

Raad voor Maatschappelijk Welzijn
di 15/06/2021 - 20:00 Digitaal via Teams
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Walter Horemans; Guy Staes, raadslid; Geert Fierens, raadslid; Nadine Boekaerts, voorzitter; Thomas Wellens; Rudy Nuyens; Lies Ceulemans; Brend Van Ransbeeck; Hanne Cuypers; Ingeborg Van Hoof; Wim Kelber; Stefaan Lambrechts; Suzy Put; Jan Hendrickx; Willy Beullens; Koen Kerremans; Dirk Aras; Giel Van de Zande; Nathan Rijnders; Leen Vervoort; Julie Cools; Nancy Roelands, plaatsvervangend algemeen directeur

Verontschuldigd

Anja Neels, algemeen directeur

Secretaris

Nancy Roelands, plaatsvervangend algemeen directeur

Voorzitter

Walter Horemans

Stemming op het agendapunt

2021_RMW_00032 - Goederen en diensten aan externe - Samenwerkingsovereenkomst met Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Mechelen - goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Walter Horemans, Guy Staes, Geert Fierens, Nadine Boekaerts, Thomas Wellens, Rudy Nuyens, Lies Ceulemans, Brend Van Ransbeeck, Hanne Cuypers, Ingeborg Van Hoof, Wim Kelber, Stefaan Lambrechts, Suzy Put, Jan Hendrickx, Willy Beullens, Koen Kerremans, Dirk Aras, Giel Van de Zande, Nathan Rijnders, Leen Vervoort, Julie Cools, Nancy Roelands
Stemmen voor 21
Rudy Nuyens, Lies Ceulemans, Thomas Wellens, Brend Van Ransbeeck, Nadine Boekaerts, Geert Fierens, Ingeborg Van Hoof, Wim Kelber, Koen Kerremans, Dirk Aras, Giel Van de Zande, Nathan Rijnders, Leen Vervoort, Suzy Put, Guy Staes, Willy Beullens, Julie Cools, Hanne Cuypers, Jan Hendrickx, Stefaan Lambrechts, Walter Horemans
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2021_RMW_00032 - Goederen en diensten aan externe - Samenwerkingsovereenkomst met Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Mechelen - goedkeuring 2021_RMW_00032 - Goederen en diensten aan externe - Samenwerkingsovereenkomst met Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Mechelen - goedkeuring

Motivering

Argumentatie

Het VK is gespecialiseerd in de aanpak van kindermishandeling en kan ingeschakeld worden wanneer iemand zorgen heeft over een kind. Ze hebben de opdracht geweld te detecteren, te signaleren en zetten in op preventie. Ze streven naar het stopzetten van actueel geweld en voorkomen van nieuw geweld.

Ze bieden hoop op verandering en scheppen kansen tot herstel

 Ze zijn overtuigd dat kinderen en hun gezinnen een traumasensitieve context met veel begrip en professionele kennis verdienen. Ze bieden onze dienstverlening aan via de 1712 hulplijn aan burgers en aan professionals onder de vorm van advies, coaching, diagnostiek en actieve hulpverlening.

 Kinderen bekleden een centrale rol in heel het hulpaanbod, hun veiligheid en ontwikkeling optimaliseren is ons streven.

Hun vraag naar solidariteit met elkaar willen ze graag doortrekken en dit door op vraag van enkele lokale besturen een convenant of samenwerkingsakkoord op te maken en deze aan alle betrokken besturen uit het arrondissement Mechelen voor te stellen.

 

Begin juni mogen we hun nieuwe grafische voorstelling (infographic) van de belangrijkste werkingscijfers, een uitgebreid jaarverslag ter ondersteuning van de infographic alsook onze aanvraag voor de betoelaging 2021 ontvangen. Bij de opmaak van dit punt beschikten we nog niet over deze informatie. Deze wordt nog toegevoegd van zodra we hierover beschikken, het wordt ook ter inzage aangeboden wanneer iemand hier interesse in heeft. 

Besluit

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt de samenwerkingsovereenkomst en de bijhorende betoelaging voor ons lokaal bestuur goed zoals voorgesteld (zie bijlage).