Terug
Gepubliceerd op 16/06/2021

2021_RMW_00031 - Organisatie en participatie aan samenwerkingsverbanden - Samenwerkingsovereenkomst tussen Berlaar en Nijlen voor de tewerkstelling van een jurist - goedkeuring

Raad voor Maatschappelijk Welzijn
di 15/06/2021 - 20:00 Digitaal via Teams
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Walter Horemans; Guy Staes, raadslid; Geert Fierens, raadslid; Nadine Boekaerts, voorzitter; Thomas Wellens; Rudy Nuyens; Lies Ceulemans; Brend Van Ransbeeck; Hanne Cuypers; Ingeborg Van Hoof; Wim Kelber; Stefaan Lambrechts; Suzy Put; Jan Hendrickx; Willy Beullens; Koen Kerremans; Dirk Aras; Giel Van de Zande; Nathan Rijnders; Leen Vervoort; Julie Cools; Nancy Roelands, plaatsvervangend algemeen directeur

Verontschuldigd

Anja Neels, algemeen directeur

Secretaris

Nancy Roelands, plaatsvervangend algemeen directeur

Voorzitter

Walter Horemans

Stemming op het agendapunt

2021_RMW_00031 - Organisatie en participatie aan samenwerkingsverbanden - Samenwerkingsovereenkomst tussen Berlaar en Nijlen voor de tewerkstelling van een jurist - goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Walter Horemans, Guy Staes, Geert Fierens, Nadine Boekaerts, Thomas Wellens, Rudy Nuyens, Lies Ceulemans, Brend Van Ransbeeck, Hanne Cuypers, Ingeborg Van Hoof, Wim Kelber, Stefaan Lambrechts, Suzy Put, Jan Hendrickx, Willy Beullens, Koen Kerremans, Dirk Aras, Giel Van de Zande, Nathan Rijnders, Leen Vervoort, Julie Cools, Nancy Roelands
Stemmen voor 21
Rudy Nuyens, Lies Ceulemans, Thomas Wellens, Brend Van Ransbeeck, Nadine Boekaerts, Geert Fierens, Ingeborg Van Hoof, Wim Kelber, Koen Kerremans, Dirk Aras, Giel Van de Zande, Nathan Rijnders, Leen Vervoort, Suzy Put, Guy Staes, Willy Beullens, Julie Cools, Hanne Cuypers, Jan Hendrickx, Stefaan Lambrechts, Walter Horemans
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2021_RMW_00031 - Organisatie en participatie aan samenwerkingsverbanden - Samenwerkingsovereenkomst tussen Berlaar en Nijlen voor de tewerkstelling van een jurist - goedkeuring 2021_RMW_00031 - Organisatie en participatie aan samenwerkingsverbanden - Samenwerkingsovereenkomst tussen Berlaar en Nijlen voor de tewerkstelling van een jurist - goedkeuring

Motivering

Argumentatie

De samenwerkingsovereenkomst werd voorgelegd aan het HOC van 10 mei 2021.

Regelgeving bevoegdheid

Artikel 78 6° van het Decreet Lokaal Bestuur - (besluit RMW - samenwerkingsovereenkomsten)
<p>De raad voor maatschappelijk welzijn is bevoegd voor het goedkeuren van beheersovereenkomsten en samenwerkingsovereenkomsten als vermeld in artikel 196, overeenkomstig artikel 78 6&deg; van het Decreet Lokaal Bestuur.</p>

Besluit

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de samenwerkingsovereenkomst tussen Berlaar en Nijlen voor de tewerkstelling van een jurist voor onbepaalde duur goed zoals in bijlage toegevoegd.