Terug
Gepubliceerd op 20/01/2021

2021_GR_00001 - Behandeling van subsidie-aanvragen - samenwerkingsovereenkomst Agentschap Zorg en Gezondheid - goedkeuring

Gemeenteraad
di 19/01/2021 - 20:00 Raadszaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Walter Horemans; Rudy Nuyens; Lies Ceulemans; Nadine Boekaerts; Ingeborg Van Hoof; Stefaan Lambrechts; Suzy Put; Jan Hendrickx; Willy Beullens; Koen Kerremans; Dirk Aras; Geert Fierens; Wim Kelber; Thomas Wellens; Brend Van Ransbeeck; Hanne Cuypers; Guy Staes; Giel Van de Zande; Nathan Rijnders; Leen Vervoort; Julie Cools; Anja Neels, algemeen directeur

Secretaris

Anja Neels, algemeen directeur

Voorzitter

Walter Horemans

Stemming op het agendapunt

2021_GR_00001 - Behandeling van subsidie-aanvragen - samenwerkingsovereenkomst Agentschap Zorg en Gezondheid - goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Walter Horemans, Rudy Nuyens, Lies Ceulemans, Nadine Boekaerts, Ingeborg Van Hoof, Stefaan Lambrechts, Suzy Put, Jan Hendrickx, Willy Beullens, Koen Kerremans, Dirk Aras, Geert Fierens, Wim Kelber, Thomas Wellens, Brend Van Ransbeeck, Hanne Cuypers, Guy Staes, Giel Van de Zande, Nathan Rijnders, Leen Vervoort, Julie Cools, Anja Neels
Stemmen voor 21
Rudy Nuyens, Lies Ceulemans, Thomas Wellens, Brend Van Ransbeeck, Nadine Boekaerts, Geert Fierens, Ingeborg Van Hoof, Wim Kelber, Koen Kerremans, Dirk Aras, Giel Van de Zande, Nathan Rijnders, Leen Vervoort, Suzy Put, Guy Staes, Willy Beullens, Julie Cools, Hanne Cuypers, Jan Hendrickx, Stefaan Lambrechts, Walter Horemans
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2021_GR_00001 - Behandeling van subsidie-aanvragen - samenwerkingsovereenkomst Agentschap Zorg en Gezondheid - goedkeuring 2021_GR_00001 - Behandeling van subsidie-aanvragen - samenwerkingsovereenkomst Agentschap Zorg en Gezondheid - goedkeuring

Motivering

Context en historiek

Door op de sterke stijging van het aantal indexpatiënten, nam de Vlaamse regering op 16 oktober 2020 de beslissing om het contactonderzoek en de bronopsporing bijkomend te ondersteunen door de mobilisering van de lokale besturen om complementair en aanvullend aan het centrale contactcenter en de werking van de covid-19 teams binnen de zorgraden, engagementen op te nemen ter bestrijding van de coronapandemie.

Voor de invulling ervan kunnen de lokale besturen kiezen tussen twee opties :

▪ Optie 1 : complementaire inzet in sensibilisering, preventie, bronopsporing, quarantaine-coaching, analyse van clusters en zorg voor kwetsbare personen of groepen

▪ Optie 2 : alle voorgaande opdrachten, aangevuld met de aanvullende inzet in contactonderzoek

Berlaar schreef zich in voor optie 1.


Argumentatie

Berlaar neemt volgende bijkomende engagementen op vanaf 1 november 2020 tot 31 maart 2021:

- sensibilisering en preventie door minstens de inwoners te informeren over het naleven van de zes gouden principes:

1. hygiënemaatregelen in acht nemen

2. activiteiten bij voorkeur buiten organiseren

3. verhoogde aandacht voor risicogroepen

4. een veilige afstand van minstens anderhalve meter houden

5. een mondmasker dragen

6. bijeenkomsten beperken

Het bestuur hanteert hierbij een populatiegerichte aanpak met focus op de risicogroepen en de kwetsbare personen/groepen.


- acties ondernemen om de bronopsporing te versterken


- verbanden leggen door analyse van de beschikbare gegevens


- inzetten op quarantaine-coaching


- in het bijzonder inzetten op kwetsbare personen en groepen


Het lokaal bestuur voert zijn engagementen  uit in afstemming met en complementair aan bestaande initiatieven op het niveau van de covid-19 teams binnen de zorgraden. Het lokaal bestuur zorgt zelf voor de kwaliteitsborging door een goede rekrutering en samenstelling van de lokale contactopsporingsteams.

Bij het einde van de overeenkomst maakt de gemeente een evaluatieverslag op, op basis waarvan de Vlaamse overheid kan controleren of en op welke wijze het lokaal bestuur zijn engagementen heeft nagekomen.

De lokale besturen die inzetten op optie 1 (preventie, sensibilisering, bronopsporing, analyse van clusters, quarantaine-coaching en aandacht voor kwetsbare personen of groepen) krijgen een forfaitaire subsidie van 0,125 euro per inwoner per maand voor maximaal vijf maanden (ten vroegste start op 1 november 2020 – uiterlijk tot 31 maart 2021).

Wetgeving

Besluit van de Vlaamse Regering van 13 november 2020 tot toekenning van een subsidie aan de lokale besturen om de contact- en bronopsporing ter bestrijding van de covid-19 pandemie te versterken

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De raad keurt de samenwerkingsovereenkomst met het Agentschap Zorg en Gezondheid, inclusief bijlagen 1 tem 4, goed.

Artikel 2

De burgemeester Walter Horemans en algemeen directeur Anja Neels worden gemachtigd om de samenwerkingsovereenkomst en bijlagen te ondertekenen.