Terug
Gepubliceerd op 26/08/2020

2020_GR_00078 - Opmaak van reglementen - Wijziging politiereglement op de begraafplaats Hemelshoek - goedkeuring

Gemeenteraad
di 25/08/2020 - 20:00 digitaal via Teams
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Walter Horemans, Rudy Nuyens, Nadine Boekaerts, Ingeborg Van Hoof, Stefaan Lambrechts, Suzy Put, Jan Hendrickx, Willy Beullens, Koen Kerremans, Dirk Aras, Geert Fierens, Wim Kelber, Thomas Wellens, Brend Van Ransbeeck, Hanne Cuypers, Guy Staes, Giel Van de Zande, Nathan Rijnders, Leen Vervoort, Julie Cools, Anja Neels

Verontschuldigd

Lies Ceulemans

Secretaris

Anja Neels

Voorzitter

Walter Horemans

Stemming op het agendapunt

2020_GR_00078 - Opmaak van reglementen - Wijziging politiereglement op de begraafplaats Hemelshoek - goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Walter Horemans, Rudy Nuyens, Nadine Boekaerts, Ingeborg Van Hoof, Stefaan Lambrechts, Suzy Put, Jan Hendrickx, Willy Beullens, Koen Kerremans, Dirk Aras, Geert Fierens, Wim Kelber, Thomas Wellens, Brend Van Ransbeeck, Hanne Cuypers, Guy Staes, Giel Van de Zande, Nathan Rijnders, Leen Vervoort, Julie Cools, Anja Neels
Stemmen voor 20
Rudy Nuyens, Thomas Wellens, Brend Van Ransbeeck, Nadine Boekaerts, Geert Fierens, Ingeborg Van Hoof, Wim Kelber, Koen Kerremans, Dirk Aras, Giel Van de Zande, Nathan Rijnders, Leen Vervoort, Suzy Put, Guy Staes, Willy Beullens, Julie Cools, Hanne Cuypers, Jan Hendrickx, Stefaan Lambrechts, Walter Horemans
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2020_GR_00078 - Opmaak van reglementen - Wijziging politiereglement op de begraafplaats Hemelshoek - goedkeuring 2020_GR_00078 - Opmaak van reglementen - Wijziging politiereglement op de begraafplaats Hemelshoek - goedkeuring

Motivering

Context en historiek

Het politiereglement van de begraafplaats Hemelshoek passen we aan. In rood werd aangeduid wat we inhoudelijk wensen aan te passen. 

Argumentatie

In artikel 29 A) 2. Begraving in urne   dient het formaat van de liggende stenen aangepast te worden van 0,50 m naar 0,60 m omwille van zichtbare spleten waaruit onkruid groeit.

Wetgeving

Het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging.

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Keurt het politiereglement voor de begraafplaats Hemelshoek goed.