Terug
Gepubliceerd op 18/12/2019

2019_GR_00216 - Opmaak van reglementen - Retributie op het gebruik van de gemeentelijke openbare bibliotheek voor de jaren 2020 tot en met 2025 - goedkeuring

Gemeenteraad
di 17/12/2019 - 20:30 raadszaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Walter Horemans, Rudy Nuyens, Lies Ceulemans, Nadine Boekaerts, Ingeborg Van Hoof, Stefaan Lambrechts, Suzy Put, Jan Hendrickx, Willy Beullens, Dirk Aras, Wim Kelber, Thomas Wellens, Brend Van Ransbeeck, Guy Staes, Nathan Rijnders, Leen Vervoort, Julie Cools, Anja Neels

Verontschuldigd

Koen Kerremans, Geert Fierens, Hanne Cuypers, Giel Van de Zande

Secretaris

Anja Neels

Voorzitter

Walter Horemans

Stemming op het agendapunt

2019_GR_00216 - Opmaak van reglementen - Retributie op het gebruik van de gemeentelijke openbare bibliotheek voor de jaren 2020 tot en met 2025 - goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Walter Horemans, Rudy Nuyens, Lies Ceulemans, Nadine Boekaerts, Ingeborg Van Hoof, Stefaan Lambrechts, Suzy Put, Jan Hendrickx, Willy Beullens, Dirk Aras, Wim Kelber, Thomas Wellens, Brend Van Ransbeeck, Guy Staes, Nathan Rijnders, Leen Vervoort, Julie Cools, Anja Neels
Stemmen voor 17
Rudy Nuyens, Lies Ceulemans, Thomas Wellens, Brend Van Ransbeeck, Nadine Boekaerts, Guy Staes, Ingeborg Van Hoof, Wim Kelber, Stefaan Lambrechts, Suzy Put, Jan Hendrickx, Willy Beullens, Dirk Aras, Nathan Rijnders, Leen Vervoort, Julie Cools, Walter Horemans
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2019_GR_00216 - Opmaak van reglementen - Retributie op het gebruik van de gemeentelijke openbare bibliotheek voor de jaren 2020 tot en met 2025 - goedkeuring 2019_GR_00216 - Opmaak van reglementen - Retributie op het gebruik van de gemeentelijke openbare bibliotheek voor de jaren 2020 tot en met 2025 - goedkeuring

Motivering

Regelgeving: bevoegdheid

dlb0004

Context en historiek

Op voorstel van het beheersorgaan, in de vergadering d.d. 26 september 2019, werd het retributiereglement op een aantal punten gewijzigd.

Argumentatie

Een aantal diensten die de bibliotheek aanbiedt, zoals de mogelijkheid tot printen en tot het maken van fotokopieën, brengen een kost mee voor de bibliotheek. Het zijn services op maat van de klant, zodat het logisch is dat die hiervoor betaalt.

Boetes zorgen er voor dat de klant de geleende materialen tijdig terugbrengt.

 

 

De financiële toestand van de gemeente vergt de invoering van alle rendabele retributies.

Regelgeving bevoegdheid

Artikel 40 ยง3 van het Decreet Lokaal Bestuur (besluit GR - reglementen)
<p>De gemeenteraad stelt, overeenkomstig artikel 40 &sect;3 van het Decreet Lokaal Bestuur, de gemeentelijke reglementen vast. Met behoud van de toepassing van de federale wetgeving in verband met de bevoegdheid van de gemeenteraad om politieverordeningen vast te stellen, kunnen de reglementen onder meer betrekking hebben op het gemeentelijk beleid, de gemeentelijke belastingen en retributies, en op het inwendige bestuur van de gemeente.</p>

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad keurt met ingang van 1 januari 2020 en voor een termijn  eindigend op 31 december 2025  het  retributiereglement op het gebruik van de gemeentelijke openbare bibliotheek goed.