Terug
Gepubliceerd op 18/12/2019

2019_GR_00235 - Opmaak van reglementen - Retributie op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein voor de jaren 2020 tot en met 2025. - goedkeuring

Gemeenteraad
di 17/12/2019 - 20:30 raadszaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Walter Horemans, Rudy Nuyens, Lies Ceulemans, Nadine Boekaerts, Ingeborg Van Hoof, Stefaan Lambrechts, Suzy Put, Jan Hendrickx, Willy Beullens, Dirk Aras, Wim Kelber, Thomas Wellens, Brend Van Ransbeeck, Guy Staes, Nathan Rijnders, Leen Vervoort, Julie Cools, Anja Neels

Verontschuldigd

Koen Kerremans, Geert Fierens, Hanne Cuypers, Giel Van de Zande

Secretaris

Anja Neels

Voorzitter

Walter Horemans

Stemming op het agendapunt

2019_GR_00235 - Opmaak van reglementen - Retributie op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein voor de jaren 2020 tot en met 2025. - goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Walter Horemans, Rudy Nuyens, Lies Ceulemans, Nadine Boekaerts, Ingeborg Van Hoof, Stefaan Lambrechts, Suzy Put, Jan Hendrickx, Willy Beullens, Dirk Aras, Wim Kelber, Thomas Wellens, Brend Van Ransbeeck, Guy Staes, Nathan Rijnders, Leen Vervoort, Julie Cools, Anja Neels
Stemmen voor 17
Rudy Nuyens, Lies Ceulemans, Thomas Wellens, Brend Van Ransbeeck, Nadine Boekaerts, Guy Staes, Ingeborg Van Hoof, Wim Kelber, Stefaan Lambrechts, Suzy Put, Jan Hendrickx, Willy Beullens, Dirk Aras, Nathan Rijnders, Leen Vervoort, Julie Cools, Walter Horemans
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2019_GR_00235 - Opmaak van reglementen - Retributie op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein voor de jaren 2020 tot en met 2025. - goedkeuring 2019_GR_00235 - Opmaak van reglementen - Retributie op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein voor de jaren 2020 tot en met 2025. - goedkeuring

Motivering

Regelgeving: bevoegdheid

dlb0004

Argumentatie

De gemeente en de burgers worden voortdurend geconfronteerd  met de plaatsing van en/of onderhoud aan verschillende nutsvoorzieningen op gemeentelijk grondgebied;

Deze nutsvoorzieningen vergen werkzaamheden langs de gemeentelijke wegen en hebben aldus een impact op het openbaar domein;

De gemeente keurde de Code voor Infrastructuur- en Nutswerken langs gemeentewegen goed die tot doel heeft een snelle en vlotte uitvoering van de werken te bevorderen, teneinde de hinder en de duur van de werken tot een minimum te herleiden;

Deze Code werd opgemaakt door een overlegplatform bestaande uit een delegatie van nutsbedrijven en een delegatie van de gemeenten;

Op het vlak van het onderhoud en de herstellingen moeten ook geregeld dringende werken worden uitgevoerd die verband houden met de continuïteit van de dienstverlening en daarnaast zijn er een aantal werken zoals aansluitingswerken, herstellingen en andere kleine onderhoudswerken die omzeggens constant een impact hebben op het openbaar domein;

Er gebeurde een actualisatie van de code naar aanleiding van meer aandacht voor minder hinder, meer oog voor het totaal concept en het gebruik van nieuwe e-instrumenten GIPOD, KLIP...;

 De financiële toestand van de gemeente vergt de invoering van alle rendabele retributies.

Regelgeving bevoegdheid

Artikel 40 ยง3 van het Decreet Lokaal Bestuur (besluit GR - reglementen)
<p>De gemeenteraad stelt, overeenkomstig artikel 40 &sect;3 van het Decreet Lokaal Bestuur, de gemeentelijke reglementen vast. Met behoud van de toepassing van de federale wetgeving in verband met de bevoegdheid van de gemeenteraad om politieverordeningen vast te stellen, kunnen de reglementen onder meer betrekking hebben op het gemeentelijk beleid, de gemeentelijke belastingen en retributies, en op het inwendige bestuur van de gemeente.</p>

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad keurt met ingang van 1 januari 2020 en voor een termijn eindigend op 31 december 2025 het retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein goed.