Terug
Gepubliceerd op 18/12/2019

2019_GR_00217 - Opmaak van reglementen - Wijziging dienstreglement gemeentelijke openbare bibliotheek - goedkeuring

Gemeenteraad
di 17/12/2019 - 20:30 raadszaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Walter Horemans, Rudy Nuyens, Lies Ceulemans, Nadine Boekaerts, Ingeborg Van Hoof, Stefaan Lambrechts, Suzy Put, Jan Hendrickx, Willy Beullens, Dirk Aras, Wim Kelber, Thomas Wellens, Brend Van Ransbeeck, Guy Staes, Nathan Rijnders, Leen Vervoort, Julie Cools, Anja Neels

Verontschuldigd

Koen Kerremans, Geert Fierens, Hanne Cuypers, Giel Van de Zande

Secretaris

Anja Neels

Voorzitter

Walter Horemans

Stemming op het agendapunt

2019_GR_00217 - Opmaak van reglementen - Wijziging dienstreglement gemeentelijke openbare bibliotheek - goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Walter Horemans, Rudy Nuyens, Lies Ceulemans, Nadine Boekaerts, Ingeborg Van Hoof, Stefaan Lambrechts, Suzy Put, Jan Hendrickx, Willy Beullens, Dirk Aras, Wim Kelber, Thomas Wellens, Brend Van Ransbeeck, Guy Staes, Nathan Rijnders, Leen Vervoort, Julie Cools, Anja Neels
Stemmen voor 17
Rudy Nuyens, Lies Ceulemans, Thomas Wellens, Brend Van Ransbeeck, Nadine Boekaerts, Guy Staes, Ingeborg Van Hoof, Wim Kelber, Stefaan Lambrechts, Suzy Put, Jan Hendrickx, Willy Beullens, Dirk Aras, Nathan Rijnders, Leen Vervoort, Julie Cools, Walter Horemans
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2019_GR_00217 - Opmaak van reglementen - Wijziging dienstreglement gemeentelijke openbare bibliotheek - goedkeuring 2019_GR_00217 - Opmaak van reglementen - Wijziging dienstreglement gemeentelijke openbare bibliotheek - goedkeuring

Motivering

Context en historiek

Het vorige bibliotheekreglement dateerde van 2015 en was aan een update toe.

Argumentatie

Het bibliotheekreglement wordt gemoderniseerd: zo wordt bijvoorbeeld de mogelijkheid om via e-mail te communiceren er in opgenomen.

De uitleentermijn van dvd's wordt gelijkgeschakeld met die van de andere bibliotheekmaterialen.

Het taalgebruik wordt vereenvoudigd.

Wetgeving

De gemeenteraad stelt, overeenkomstig artikel 40 § 3 van het Decreet Lokaal Bestuur, de gemeentelijke reglementen vast. Met behoud van de toepassing van de federale wetgeving om politieverordeningen vast te stellen, kunnen de reglementen onder meer betrekking hebben op het gemeentelijk beleid, de gemeentelijke belastingen en retributies, en op het inwendige bestuur van de gemeente.

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Keurt het gewijzigde dienstreglement van de gemeentelijke openbare bibliotheek goed.

Artikel 2

Het dienstreglement gaat in op 1 januari 2020.