Terug Subsidie, premie, erkenning

2022_GR_00031 - Opmaak van reglementen - Gewijzigd subsidiereglement voor socio-culturele en seniorenverenigingen - goedkeuring

2022_GR_00030 - Opmaak van reglementen - Gewijzigd subsidiereglement voor jeugdverenigingen ihkv de coronacrisis - goedkeuring

2022_GR_00029 - Opmaak van reglementen - Gemeentelijk reglement inzake subsidies voor sportverenigingen en sportorganisaties - goedkeuring

2021_GR_00122 - Opmaak van reglementen - Reglement Herstartsubsidie verenigingen na Corona - goedkeuring

1 tot 4 van 4 resultaten